THE STARTUP

Player

Money

Tema: Ekonomi

Ekonomin är såklart också viktig för att projektet ska lyckas. Utan pengar blir det svårt att betala löner och köpa in det som behövs.
 

Det är också viktigt att kunna göra bra affärer, både som försäljare och kund. Om ni bara kan välja ett av de tre kundernas erbjudanden nedan – vilket är då det bästa (1, 2 eller 3)? Om ni behöver kunna kopiera texterna kan ni göra det här.

KOLLA SVARET