top of page

THE STARTUP

Player

Money

Tema: Projekthantering

För att ett projekt ska lyckas behöver man hålla koll på flera olika delar av själva projektet. Tidtabellen är till exempel väldigt viktig då man ofta behöver möta en given deadline eller beakta andra förutsättningar. 
 

Ett företag ska bygga en ny damm i anslutning till ett vattenkraftverk och vill hitta den bästa månaden för bygget utgående från nederbörden. Till sin hjälp har de ett diagram som visar den genomsnittliga historiska nederbörden i millimeter för årets tolv månader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget vill

  • kunna testa den maximala dammkapaciteten under någon av årets regnigaste månader.

  • bygga dammen en eller två månader före det.

  • välja den torraste av de möjliga byggmånaderna (utgående från de två tidigare punkterna).

I vilken månad borde företaget bygga dammen? Svara med månadens hela namn. 

KOLLA SVARET
bottom of page