top of page

THE STARTUP

Player

Money

Tema: Produktion
 
Då man har en idé och design behöver man också kunna förverkliga den. I många fall kan till exempel programmering vara bra att kunna. Hur står det till med era programmeringskunskaper?

På skärmen ser ni tre korta program. Varje program skriver ut något. 

Vilka tre värden skrivs ut? Skriv dem efter varandra i svaret.

KOLLA SVARET
bottom of page