top of page

THE STARTUP

Player

Money

TEMA: Design och prototyper

Innan man bygger en färdig produkt behöver man göra en design och gärna också en modell eller prototyp. På det sättet kan man på förhand säkerställa att det man planerar göra faktiskt är det man vill ha. 

Några i teamet har tagit fram sex alternativa designer för era kommande webbsidor. De ska vara professionella och berätta om företagets verksamhet i officiella sammanhang, för t.ex. investerare, kunder och beslutsfattare. Klicka på bilden för att förstora den.

 

Vilken design (1-6) passar bäst för det ändamålet?

KOLLA SVARET
bottom of page