top of page

meribiologi PULASSA

TEAM NAME

SALATTU KANSIO

Saat vihdoin tietokoneen toimimaan. Näytöltä löytyy muun muassa pikakuvake Velmun kaikille avoimeen karttapalveluun sekä salattuun kansioon. 

Avaat karttapalvelun. Sinne on kirjattu kaikki Velmun edeltävien vuosien kartoitustiedot koko Suomen rannikolta monen kartoittajan toimesta. Jos sinulla ei olisi kiire, tarkistaisit, onko omaa mökkirantaasi kartoitettu ja mitä sieltä löytyi! Mutta nyt sinun on vastattava kysymyksiin jotta pääset tutkimaan salatun kansion sisältöä. Löydät onneksi myös karttapalvelun ohjeet.

JuusoHaapaniemi_ORO
Kuva: Juuso Haapaniemi / Metsähallitus

Avaa salattu kansio vastaamalla oikein kolmeen kysymykseen:

1. Mikä on sen vesisammallajin nimi, jota löytyi Gråsjälsörarna pohjoispäädystä?

2. Mikä on punanäkinparran peittävyysprosentti Kaapsaaren fladassa?

3. Mikä on sen kunnan nimi, jossa on tehty pohjoisin meriajokashavainto?

LÄHETÄ
bottom of page