ESCAPE THE LAB

Player Name

Med hjärtat i halsgropen går ni framåt mot dörren i andra änden av korridoren. Ni går förbi fyra planscher:

Ni kommer fram till dörren och inser att också den är låst. För att komma vidare behöver ni slå in en 4-siffrig kod. Kan planscherna hjälpa er vidare?